odstředivý spínač

EN 60617: 211-07-10

: přístroje - odstředivý spínač